Криолиполиза Coolsculptig

Криолиполиза или Coolsculptig е иновативна неинвазивна процедура на нехирушко отстранување на локализирани масни наслаги од проблематичните делови на телото.